ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Kastelik, właściciel firmy HR Consulting Agnieszka Kastelik, zarejestrowanej w Raciborzu, przy ul. Królewskiej 45 m. 9 w Raciborzu (47-400), NIP 639-170-13-12. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Wdrożony został szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym.

Dane osobowe są przetwarzane w dwóch obszarach:

  1. w procesach rekrutacji prowadzonych przez HR Consulting
  2. w kontaktach z przedsiębiorstwami zainteresowanymi usługami świadczonymi przez HR Consulting

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W OPARCIU O KTÓRE DZIAŁAMY

  • zgody kandydatów do pracy oraz pracowników na przetwarzanie danych osobowych
  • realizacja umów oraz obowiązków podmiotu zatrudniającego wynikających z przepisów prawa
  • wykonanie umowy oraz realizacja umowy z Klientem

PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ PODMIOTOM DANYCH

Informujemy, że wszystkim Podmiotom Danych przysługuje:

  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila:  agnieszka@hrkastelik.pl albo telefonu +48 733 610 133
  • Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI

W przypadku rekrutacji okres przechowywania danych osobowych w naszej firmie został określony wg kryterium czasu trwania projektów rekrutacyjnych, co jest jednoznaczne z tym, że dane osobowe Kandydatom będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji oraz przez 2 lata po zakończeniu procesu rekrutacji, ale wyłącznie w przypadku udzielenia zgody przez Kandydata. Każde CV przesłane do HR Consulting powinno zawierać poniższe klauzule, na potrzeby bieżącej oraz przyszłej rekrutacji, o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HR Consulting Agnieszka Kastelik dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HR Consulting Agnieszka Kastelik moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Administratorem danych jest HR Consulting Agnieszka Kastelik. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji przez okres dwóch lat. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz ograniczenia lub usunięcia w każdym momencie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH (sprzedaży usług)

Dane takie jak nazwa firmy, adres, firmowy adres email, adres email osoby kontaktowej, numery telefonów są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z klientem oraz przedstawienia oferty współpracy z HR Consulting.

Dane te można cofnąć w każdym momencie, pisząc wiadomość na adres: agnieszka@hrkastelik.pl lub kontaktując się pod numerem telefonu: 733 610 133.